ДОБЪР, БАЛАНСИРАН, НО НАПРЕГНАТ ЩЕ Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, СПОРЕД КМЕТА

26.01.2017
17 589 397 лв. е бюджетът на община Добричка за 2017 г. Днес той бе приет с 17 гласа „за” и трима „въздържал се” по време на първата за годината сесия на Общински съвет. В началото кметът Тошко Петков направи предложение за три корекции. Той заяви, че е възможно пълно компенсирането на превозните разноски на педагогическия персонал, докато в докладната бе заложено тази компенсация да е 85 % от цените за абонаментните карти. Другите две предложения бяха свързани с корекция на понятие и отстраняване на пропуск.
ДОБЪР, БАЛАНСИРАН, НО НАПРЕГНАТ ЩЕ Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, СПОРЕД КМЕТА

17 589 397 лв. е бюджетът на община Добричка за 2017 г. Днес той бе приет с 17 гласа „за” и трима „въздържал се” по време на първата за годината сесия на Общински съвет. В началото кметът Тошко Петков направи предложение за три корекции. Той заяви, че е възможно пълно компенсирането на превозните разноски на педагогическия персонал, докато в докладната бе заложено тази компенсация да е 85 % от цените за абонаментните карти. Другите две предложения бяха свързани с корекция на понятие и отстраняване на пропуск.
Приходите за делегираните от държавата дейности ще са в размер на 8 377 680 лв. с преходен остатък от 2016 г. 1 354 086 лв. и а за местните дейности - 9 211 727 лв. с преходен  остатък в размер на 1 389 627 лв.
Резервът за непредвидени и неотложни дейности е 130 000 лв.
Програмата за капиталови разходи е разчетена на база 2 378 475 лв.
Кметът на община Добричка Тошко Петков нарече бюджетът „добър, балансиран, но напрегнат”. Председателят на Общински съвет Донко Марев го определи като „по-справедлив” и „добре ситуиран”, изразявайки надежда, че жителите от общината ще усъвършенстват в бъдеще методиката по неговото изработване. Единият от въздържалите се общински съветници  - Димитър Чернев от ГЕРБ обоснова своето гласуване с несъгласието да се дава на всяко село по малко и липсата на анализ относно средствата с които да разполагат отделните кметства, като някъде се падат по 30-40 лв. на жител от населението, а на други места по 200-300 лв. на човек. Общинският съветник Светослав Димитров от ГЕРБ предложи да се промени начина на изработване на бюджета, като се изготви Програма за целия мандат на този кметски екип.

 

ИА ДОБРУДЖА

предишна
 • Стожер
  19° C
  ясно небе
 • Победа
  19° C
  ясно небе
 • Карапелит
  18° C
  ясно небе
 • Овчарово
  19° C
  ясно небе
 • Ведрина
  19° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре