РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР В СТЕФАНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА

21.01.2017
Кандидати за длъжността Ръководител на Център в с. Стефаново набира община Добричка. Общината е бенефициент по проект „Равен шанс за всички деца” със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МТСП по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ , съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд Центърът ще функционира в продължение на 23 месеца, но не по-късно от края на 2018 г, се казва в съобщението, което е поместено на страницата на общината.
РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР В СТЕФАНОВО ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Кандидати за длъжността Ръководител на Център в с. Стефаново набира община Добричка. Общината е  бенефициент по проект „Равен шанс за всички деца” със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  с МТСП по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Услуги за ранно детско развитие“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ ,  съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд
Центърът ще функционира в продължение на 23 месеца, но не по-късно от края на 2018 г, се казва в съобщението, което е поместено на страницата на общината.
Ръководителят отговаря за цялостната работа в центъра и за качественото управление на социалните услуги, които ще бъдат предоставяне там за деца от 0 до 7 г. и техните родители. Той трябва да е най-малко бакалавър със специалност  социални дейности, социална педагогика, здравно – социален мениджмънт. Да познава нормативната уредба в областта на закрилата на детето и  здравните грижи за деца и предучилищна подготовка, както и да е компютърно грамотен. Допълнително изискване е професионален опит, не по-малък от  2 година в областта на социалната , здравна  и образователна  сфера.
 
 
Краен срок за подаване на документите – 25.01.2017 г.

 

ИА ДОБРУДЖА

предишна
 • Стожер
  19° C
  ясно небе
 • Победа
  19° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  19° C
  ясно небе
 • Ведрина
  19° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре