Кметът Соня Георгиева връчи Годишните награди за 2023 г. на Община Добричка

28.06.2024

По време на  тържествено събрание в Органова зала „Добрич“ днес кметът на Община Добричка Соня Георгиева връчи Годишните награди  за 2023 г. на постигналите най-добри резултати  в местното самоуправление, в образователно-възпитателния процес, в читалищната дейност и за  принос в развитието на общината от страна на  земеделския сектор и на бизнеса.

С плакет на Община Добричка, статуетка и грамота бяха  отличени:

Категория „Най-добро кметство за 2023 г“ - кметство с. Паскалево с кмет Живко Желев

Кметство село Паскалево с кмет Живко Христов Желев се награждава за добри резултати в административното обслужване, събираемостта на местни данъци и такси, хигиенизиране на населеното място, както и реализиране на приходи от продажба и наем на общинско имущество.. През  последните години Паскалево се превърна в желано  място за живеене предимно от млади хора, които предпочитат спокойствието на селската атмосфера пред шумната градска среда. Към настоящия момент  в с.Паскалево живеят 694 души

Категория „Най-добро населено място с кметски наместник на 2023 г.“- с. Добрево с кметски наместник Пенка Маринова

Кметско наместничество село Добрево с кметски наместник  Пенка Петрова Маринова се награждава за първа  година. Заслугите са  - добри резултати в административното обслужване, оптимална  събираемост  на местни данъци и такси, реализиране на приходи от продажба и наем на общинско имущество и впечатляващо хигиенизиране на населеното място, където понастоящем живеят  49 души. Те се радват на обновения му облик и подобрени  условия за живот.

Категория „Най-добро училище за 2023 г.“ - Основно училище „Васил Левски“ с. Божурово с директор Тодорка Димова

Училището се награждава за цялостна педагогическа и творческа дейност, издигане престижа на учебното заведение и за постигнати високи резултати  от външното оценяване през учебната 2023/2024 година.  В училището  в с. Божурово се обучават  50 ученици  от селата Божурово и Росеново.

Категория „Най-добра детска градина за 2023 г“- Детска градина с. Карапелит с директор Димитричка Радушева

Екипът на ДГ с. Карапелит начело  с директора Димитричка Радушева се награждава за висок професионализъм на преподавателите, осигуряване на  образование в  подходяща  за учене среда, съобразяване на обучението с възрастовите особености на подрастващите,опазване на физическото и психическото здраве и благополучие на децата. В момента в детското заведение  се обучават 35 деца на възраст от 2 до 6 г.


Категория „Най-добро читалище за 2023 г“- Народно читалище „Асен Златаров – 1940 г.“ с. Стефан Караджа с читалищен секретар Теодора Димитрова

Читалището в с. Стефан Караджа се награждава за дейно участие и отлично представяне в регионални фолклорни празници и национални конкурси и като ревностен пазител на българския дух и традиционните ценности на нацията.

НЧ „Асен Златаров“ е основано през 1940г. Там функционира група за автентичен фолклор, както и танцов състав „Фолклорна магия“. Те са носители на множество награди от  различни фестивали и събори.

Земеделска кооперация с принос към Община Добричка-ЗКПУ „21 век“ с Владимирово с председател Георги Христов Митев

Земеделската кооперация за производство и услуги „21-ви век“ с. Владимирово е една от кооперациите, които отчитат добри показатели през изминалите стопански години. В земеделската кооперация, в която членуват около 300 души, обработва 32 хил. дка земя в  землището на село   Владимирово и землищата на съседните села. В кооперацията постоянно заети на трудов договор са  28 души.

Арендатор с принос към Община Добричка-Агроевроплант ЕООД с.Царевец с управител Пламен Василев Николов

Агроевроплант ЕООД развива дейността си в сферата на растениевъдство и животновъдството. Дружеството е учредено през 1996 г. Обработва 9 300 дка земеделска земя в с.Царевец – основно  отглеждане на пшеница, ечемик, царевица, рапица, слънчоглед. Освен това дружеството притежава една от най-модерните овцеферми в страната с 350 бр. овце  от порода  Ил дьо Франс.

Земеделски производител с принос към Община Добричка-Животновъд: Дженел Етем Яшар с. Воднянци

Земеделският производител Дженел Яшар се награждава, за постигнати високи резултати в областта на животновъдството. Той обработва  350 дка земя в землището на село Воднянци.

Започва дейността си през 2006 год. с 4 крави, а към момента отглежда 360 говеда  - млечни крави, юници, мъжки и женски телета.

Икономически дейности с принос към Община Добричка-„Недко Недков – Овчарово“ ЕООД, с. Овчарово, със собственик Недко Митев Недев.

Фирмата е създадена през 1993 година. Основателят г-н Недко Митев   започва да обработва земя под аренда в с.Овчарово, където се намира настоящата производствена база. Постепенно увеличава обработваемата земя от 4 000 дка до сегашните 60 000 дка в сърцето на Добруджа.

Основните  дейности на фирмата са  растениевъдство, животновъдство, добиване на ел.енергия от биогаз, млечни продукти и търговия. Характерна особеност на продукцията е  високото качество, постигано благодарение на безкомпромисното  спазване  на българските традиции в месопроизводството и производството на млечни продукти.   

В празничната програма се включи Женски народен хор „Ваня Монева“ с диригент Ваня Монева, който зарадва почитателите на хубавата  музика с прекрасни изпълнения от българския фолклор.

предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре