Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-09112017-215 Дата и час на публикуване: 09.11.2017 15:04

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на участъци от улица „Рила“ и „Стара планина“ с. Стожер, община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22032017-194 Дата и час на публикуване: 27.03.2017 16:18

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изработка на инвестиционен проект по част "Вертикална планировка и трасировъчен план на паметник в село Козлодуйци, община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-15052017-199 Дата и час на публикуване: 15.05.2017 10:59

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционен проект по част Пътна и организация на движението за монтиране на изпъкнали изкуствени напречни неравности, повдигната пешеходна пътека, върху републикански път II-29 в село Стожер

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30012019-267 Дата и час на публикуване: 30.01.2019 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

  ВИЖ ПОДРОБНО