Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-08102019-299 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:44

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир "Плачидол 2", община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-10062020-327 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 16:01

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072019-281 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:45

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-16052019-273 Дата и час на публикуване: 16.05.2019 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Ремонт на улици на територията на община Добричка по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО