Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-10062020-325 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 16:15

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на: Рехабилитации на улици в населени места на община Добричка и Основен ремонт на читалище „Христо Смирненски” село Одърци по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-05072019-282 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 18:12

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ЦНСТПЛД/“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-31122018-256 Дата и час на публикуване: 31.12.2018 12:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-31122018-257 Дата и час на публикуване: 31.12.2018 12:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО