Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-12062020-329 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Разработване на План за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021 – 2027 г.”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-04092018-247 Дата и час на публикуване: 04.09.2018 16:28

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Строителен надзор на пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09072018-237 Дата и час на публикуване: 09.07.2018 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-12062020-328 Дата и час на публикуване: 12.06.2020 14:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО