Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-23052017-205 Дата и час на публикуване: 23.05.2017 13:55

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-19052020-322 Дата и час на публикуване: 19.05.2020 10:51

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13122018-260 Дата и час на публикуване: 14.12.2018 14:32

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2019-та година

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23122019-307 Дата и час на публикуване: 23.12.2019 10:05

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2020-та година

  ВИЖ ПОДРОБНО