Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-30042018-228 Дата и час на публикуване: 30.04.2018 15:43

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на прикачен инвентар за изрязване на клони на дървета и храсти за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-25042018-227 Дата и час на публикуване: 25.04.2018 9:23

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-28112017-217 Дата и час на публикуване: 28.11.2017 9:05

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Избор на изпълнител за осъществяване на консултации за нуждите на община Добричка, свързани с изготвяне на заявления за подпомагане, последващото управление и отчитане на проекти за инвестиционни намерения: - „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ - „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“ - „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на ОУ „Пейо Яворов“ – село Стефаново, община Добричка, включващо и изграждане спортна инфраструктура в УПИ II, кв. 31“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09112017-215 Дата и час на публикуване: 09.11.2017 15:04

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на участъци от улица „Рила“ и „Стара планина“ с. Стожер, община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО