Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-02042019-272 Дата и час на публикуване: 02.04.2019 16:50

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11022019-268 Дата и час на публикуване: 11.02.2019 11:46

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Упражняване на строителен надзор на водопроводи по улици в селата Батово, Бранище и Славеево, община Добричка по три обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30012019-267 Дата и час на публикуване: 30.01.2019 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18012019-265 Дата и час на публикуване: 18.01.2019 15:09

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ПОКАНА до „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД за представяне на оферта за „Доставка на абонаментни карти за междуселищен транспорт по маршрутни разписания на автобусни линии от общинска и областна транспортна схема за нуждите на община Добричка“ по реда на чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки

  За доставката на абонаментни карти за обществен транспорт община Добричка няма алтернатива, предвид факта, че „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД, ЕИК 834025484има изключителни права върху осъществяването на обществен превоз на пътници по автобусните линии с маршрути Добрич – Варна, Шабла, Каварна, Василево, Балчик, Албена, Генерал Тошево, Спасово, Свобода, Габер, Благовец, Капитан Димитрово, Крушари, Полковник Иваново, Крагулево, Свещарово, Драганово, Ведрина, Плачи дол, Стефаново, Царевец, Самуилово, Паскалево, Безводица, получени по подписан с община Добрич  Договор ДОП-142/07.11.2016 г. за обществен превоз, с продължителност 60 (шестдесет) месеца.

  ВИЖ ПОДРОБНО