Хронология № O-08112016-187 Дата и час на публикуване: 08.11.2016 10:27

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

"Доставка на материали" за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.0001-0045-C02 "Детска академия за толерантност в община Добричка"

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 24.01.2017 16:50

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Освобождаване на гаранция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 24.01.2017 15:57

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 28.11.2016 16:28

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.11.2016 16:25

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 09.11.2016 16:37

  Изменение на условията в описателен документ

  Съобщение по чл.100, ал.1 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ