Хронология № O-01042016-180 Дата и час на публикуване: 01.04.2016 15:53

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги /фиксирани и мобилни/, за нуждите на Община Добричка

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 14.10.2016 8:52

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.04.2016 16:47

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ