Хронология № O-03012019-263 Дата и час на публикуване: 03.01.2019 13:49

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества, газ пропан – бутан и метан за автопарк при община Добричка

Хронология