Хронология № O-04052018-229 Дата и час на публикуване: 04.05.2018 16:11

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Хронология

 • 08.06.2018 15:44

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.05.2018 9:18

  Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП, на трета обособена позиция

  Съобщение за прекратяване по чл. 193 от ЗОП, на трета обособена позиция

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.05.2018 9:16

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.05.2018 17:08

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.05.2018 17:07

  Промяна на датата за отваряне на оферти

  Промяна на датата за отваряне на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО