Хронология № O-05072019-284 Дата и час на публикуване: 05.07.2019 16:35

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Организиране и провеждане на професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица по специалност „Здравни грижи”, с код по СППОО: 7230201, за придобиване на втора квалификационна степен – част от професия“,

Хронология

 • 23.08.2019 16:32

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор с изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.08.2019 11:26

  Протокол

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.07.2019 13:42

  Съобщение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ