Хронология № O-06082019-292 Дата и час на публикуване: 06.08.2019 15:01

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Упражняване на авторски надзор на обекти: „Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот – 1941“ в с.Черна“ и „Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина – 1940“ в с.Ловчанци“.

Хронология

 • 02.09.2019 11:43

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 29.08.2019 8:36

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол от работата на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ