Хронология № O-06122016-189 Дата и час на публикуване: 06.12.2016 11:29

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Изработка на инвестиционен проект за преустройство на част от сграда и подобряване на енергийната ефективност на преустройваната част в село Овчарово, община Добричка

Хронология

 • 06.06.2018 15:25

  Информация за датата и основанието за приключване на договора

  Информация за датата и основанието за приключване на договора

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.01.2018 12:01

  Договорите за обществени поръчки

  Договорите за обществени поръчки

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2017 13:23

  Решение за определяне на изпълнител

  Решение за определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2017 13:21

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2017 13:18

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2017 13:18

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2017 13:18

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2017 13:18

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.02.2017 13:16

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.02.2017 14:46

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.01.2017 10:04

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.12.2016 11:37

  Разяснение по условията на обществената поръчка

  Разяснение по условията на обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 23.12.2016 14:14

  Разяснение по условията на обществената поръчка

  Разяснение по условията на обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.12.2016 16:24

  Разяснение по условията на обществената поръчка

  Разяснение по условията на обществената поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 12.12.2016 16:39

  Документация и приложения

  Документация и приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО