Хронология № O-06122017-218 Дата и час на публикуване: 06.12.2017 14:13

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

Доставка на газьол за нуждите на ДПЛД с.Опанец, община Добричка

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология