Хронология № O-06122017-219 Дата и час на публикуване: 06.12.2017 14:24

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

Доставка на дърва и брикети за нуждите на община Добричка

Хронология