Хронология № O-07052015-150 Дата и час на публикуване: 07.05.2015 16:37

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Почистване на речни легла, отводнителни канали и дерета в населените места на община Добричка”

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 29.05.2020 17:20

  Удължаване на срока за участие за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява за „Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка” – за ОП3

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 29.05.2020 17:16

  Удължаване на срока за участие за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява за „Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка” – за ОП3

 • 29.05.2020 17:15

  Удължаване на срока за участие за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява за „Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка” – за ОП3

 • 08.06.2016 15:54

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №28

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 15:53

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №28

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 15:33

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 15:33

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 15:32

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 15:31

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори

 • 28.12.2015 16:35

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 30.11.2015 16:24

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.11.2015 15:53

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.11.2015 13:00

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 15.10.2015 13:46

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 06.10.2015 15:36

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 11.09.2015 7:50

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.08.2015 9:39

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 22.06.2015 13:29

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №61

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 02.06.2015 16:02

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ