№ O-08062017-207 Дата и час на публикуване: 08.06.2017 10:58

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

"Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка"

Повторно обявяване на поръчката.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ