Хронология

 • 22.12.2020 14:23

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  Обявления за изменение

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.12.2020 13:11

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 28.08.2020 11:35

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.07.2020 17:01

  Решение за определяне на изпълнител

  Решение за определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 15.07.2020 16:59

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ по чл. 181, ал.4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.06.2020 13:54

  Съобщение

  До всички, които ще присъстват на публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, администрацията на община Добричка се обръща към Вас с молба ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по време на заседанието, което ще се проведе на посочените в обявлението за поръчка място, дата и час. Благодарим за приложените противоепидемични мерки!