Хронология № O-08072019-285 Дата и час на публикуване: 08.07.2019 14:03

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Извършване на специализиран превоз на деца и ученици в задължително предучилищно и училищно образование от Община Добричка

Хронология