Хронология № O-08082017-212 Дата и час на публикуване: 08.08.2017 16:54

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

„ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3, КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ И КОМПОСТЕРИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА”

Хронология

 • 25.09.2017 11:56

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори по обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 28.08.2017 16:59

  Протокол

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.08.2017 15:01

  РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ

  РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ