№ O-09072014-114 Дата и час на публикуване: 09.07.2014 16:15

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап