Хронология № O-10062020-327 Дата и час на публикуване: 10.06.2020 16:01

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка

Хронология

 • 07.07.2020 16:43

  Съобщение за прекратяване

  Съобщение за прекратяване

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.06.2020 17:04

  Съобщение за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Съобщение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ