Хронология № O-11122018-259 Дата и час на публикуване: 11.12.2018 11:22

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества, газ пропан – бутан и метан за автопарк при община Добричка

Хронология