Хронология № O-12052017-203 Дата и час на публикуване: 12.05.2017 15:34

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на малогабаритен трактор - втора употреба с прикачен инвентар

Хронология