Хронология № O-12062018-233 Дата и час на публикуване: 12.06.2018 17:03

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, ДПЛД с. Опанец, обществена трапезария за потребители по проект „ Осигуряване на топъл обяд 2016- 2020 година“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, ДГ на територията на Община Добричка по обособени позиции

Хронология