№ O-12082014-115 Дата и час на публикуване: 12.08.2014 9:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски