№ O-12092014-118 Дата и час на публикуване: 12.09.2014 11:00

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Упражняване на строителен надзор на строеж: “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви