Хронология № O-12122016-191 Дата и час на публикуване: 12.12.2016 15:32

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Доставка на нарязани и нацепени дърва и брикети за детски градини, домашен социален патронаж, автопарк-община, кметства и кметски наместничества за 2017 година

Хронология

 • 28.12.2016 16:14

  Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка по реда на чл.193 от ЗОП

  Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка по реда на чл.193 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.12.2016 17:11

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.12.2016 17:09

  Промяна в датата за разглеждане на оферти

  Промяна в датата за разглеждане на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.12.2016 16:21

  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.12.2016 15:44

  Документациите за участие в процедурите

  Документация и приложения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.12.2016 15:41

  Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Обява

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ