Хронология № O-13032020-313 Дата и час на публикуване: 13.03.2020 15:10

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка

Хронология