Хронология № O-13082018-243 Дата и час на публикуване: 13.08.2018 14:06

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

Преработка на инвестиционни проекти на част от улици включени в Договор № 21/18.04.2016 г. с предмет „Изработка на инвестиционен проект за строеж „Рехабилитация на улици в осемнадесет населени места на община Добричка“ - ул.“Втора“ с.Дончево; ул.“Осма“ с.Козлодуйци; ул.“Тридесета“ с.Паскалево; ул.“Дванадесета“ с.Стефаново; ул.“Трета“ с.Одърци и в Договор № 22/18.04.2016 г. с предмет „Изработка на инвестиционен проект за строеж „Рехабилитация на улици в двадесет и три населени места на община Добричка“- ул.“Трета“ с.Бенковски; ул.“Трета“ с.Воднянци; ул.“Втора“ с.Фелдфебел Денково.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология