Хронология № O-14042016-182 Дата и час на публикуване: 14.04.2016 13:14

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Почистване на микросметища в населените места на община Добричка”

  Почистването на микросметищатасе състои в изгребване на отпадъците до повърхността на почвата, пробутване и депониране в определени места на сметищните площадки. При възможност разделно пробутване и депониране на битови, животински и строителни отпадъци. Поръчката включва пролетно и есенно почистване на микросметищата. В поръчката са обособени за изпълнение 3 самостоятелно обособени позиции /района/, сформирани на регионален принцип.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 03.10.2016 10:05

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.09.2016 16:40

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.07.2016 8:20

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Почистване на микросметища извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 13.07.2016 11:17

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Справка за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 05.07.2016 15:55

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Справка за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 27.06.2016 9:06

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Почистване на микросметища

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 16:04

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №29

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 16:01

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №28

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 15:46

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №28

 • 08.06.2016 15:29

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.06.2016 15:28

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 10.05.2016 15:43

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.04.2016 14:18

  Публична покана

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ