Хронология № O-14082015-153 Дата и час на публикуване: 14.08.2015 16:28

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

„Изработване на изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за „Отводнителен канал през кв.3, кв.18 и кв.8 по регулационния план на с.Батово“, на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за „Отводнителен канал от водосток между о.т.55 и о.т.68 по плана на с.Батово, през поземлени имоти в землището на с.Батово до река Батовска“ и на инвестиционен проект за „Отводнителен канал през село Батово до река Батовска и водосток на път DOB 3119 (Батово-Прилеп)”

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 01.04.2016 15:47

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 01.04.2016 15:44

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор №255/30.10.2015

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.10.2015 13:06

  ПРОТОКОЛ 2 и Решение за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 16.10.2015 16:01

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.10.2015 16:15

  Информация за отваряне на оферта

  Съобщение

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 18.09.2015 14:09

  Решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал.9 т.1

  РЕШЕНИЕ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.09.2015 8:27

  Заповед за удължаване срока на процедурата по Чл.27а,ал.9, т.1 от ЗОП

  Заповед за удължаване срока

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 17.09.2015 7:51

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ 1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ