Хронология № O-15052017-204 Дата и час на публикуване: 15.05.2017 16:48

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка

Хронология

 • 07.12.2017 13:17

  Заповед за избор на изпълнител

  Решение за класиране

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.06.2017 10:31

  Заповед за прекратяване на обществената поръчка

  Почиствана на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 07.06.2017 10:28

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Почиствана на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 22.05.2017 17:11

  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 22.05.2017 17:08

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ПРОМЯНА НА ДАТАТА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.05.2017 12:07

  Съобщение за допусната техническа грешка

  Съобщение за допусната техническа грешка

  ВИЖ ПОДРОБНО