Хронология № O-16032020-316 Дата и час на публикуване: 16.03.2020 13:15

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

: „Доставка на нов лек автомобил за извършване на мобилна работа по проект BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“.

Хронология

 • 27.07.2020 15:30

  Обявление за приключен договор

  Обявление за приключен договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 25.06.2020 14:03

  Обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 25.06.2020 13:47

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за доставка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 14.05.2020 16:13

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.04.2020 8:15

  Съобщение

  Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 14.04.2020 9:32

  Съобщение във връзка с участие в публично заседание

  До всички, които ще присъстват на публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за извършване на мобилна работа по проект BG05M9OP001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка“ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVIT-19 на територията на страната, администрацията на община Добричка се обръща към Вас с молба ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА по време на заседанието, което ще се проведе на посочените в обявлението за поръчка място, дата и час. Благодарим за приложените противоепидемични мерки!