Хронология № O-16122015-162 Дата и час на публикуване: 16.12.2015 15:34

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

Доставка на 15 000 литра +/-10% гориво за отопление за Дом за възрастни хора с деменция, с.Опанец, община Добричка

Хронология

 • 20.01.2017 10:13

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 20.01.2017 10:13

  Информация за извършени плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 29.02.2016 11:34

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО