Хронология № O-17072019-289 Дата и час на публикуване: 17.07.2019 10:05

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция“

Хронология

 • 16.08.2019 8:46

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 08.08.2019 16:31

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ