Хронология № O-17122019-306 Дата и час на публикуване: 17.12.2019 16:00

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Изработване на обследване за енергийна ефективност на системите за улично осветление в десет населени места от община Добричка

Хронология

 • 03.01.2020 15:30

  Съобщение

  Съобщение за прекратяване на обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 27.12.2019 17:08

  Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ