Хронология № O-18022020-311 Дата и час на публикуване: 18.02.2020 13:20

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Хронология

 • 26.03.2020 15:53

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за възложена обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.03.2020 11:05

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ПРОТОКОЛ от дейността на Комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците по обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 28.02.2020 17:25

  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

  Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

  ВИЖ ПОДРОБНО