Хронология № O-19022016-169 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:27

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в селата: Козлодуйци, Лясково, Паскалево, Пчелино, Котленци, Божурово, Бенковски, Ф.Дянково, Ломница, Подслон, Стожер, Стефаново, Победа, Одърци, Ведрина, Дончево, Овчарово и Ст.Караджа на община Добричка“

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология