Хронология № O-19022016-171 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:32

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на път DOB1108 - /ІІІ-293 (Паскалево – Свобода) - Росеново – Божурово – граница на община Добричка – община Крушари – Лозенец - DOB 2176/, на територията на община Добричка”

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология