Хронология № O-19022016-172 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:35

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изработване на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище“

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология