Хронология № O-19052020-322 Дата и час на публикуване: 19.05.2020 10:51

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка по обособени позиции

Хронология