№ O-20012016-166 Дата и час на публикуване: 20.01.2016 16:04

Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

„Актуализация на технически проект за рехабилитация на път DOB2100 /IIІ-7106 Карапелит – Гешаново - Кочмар/ - Карапелит – Медово – Бенковски/ - DOB1199 Жегларци – Бенковски – Владимирово от км. 0+000 до км. 9+500.”