Хронология № O-21052015-152 Дата и час на публикуване: 21.05.2015 15:26

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6 годишна възраст и ученици до 16-годишна възраст от Община Добричка

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 21.09.2016 10:24

  Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

  Информация за освободена гаранция

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 13.07.2016 8:29

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършени плащания

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.06.2016 9:30

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 09.05.2016 16:15

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.04.2016 15:20

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 04.01.2016 16:17

  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

  Информация за извършено плащане по договор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 11.09.2015 10:55

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договор за обществена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 31.07.2015 14:00

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  Заповед за класиране на участници и определяне на изпълнител

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 31.07.2015 13:51

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №3 на комисия

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 24.07.2015 15:30

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти

  На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, уведомяваме участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца на 5 и 6-годишна възраст и ученици до 16-годишна възраст от община Добричка“, че на 30.07.2015г./четвъртък/ в 14.00 часа в стая 108 на община Добричка, ул.“Независимост“ № 20 ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедурата. Отварянето ще се извърши публично при условията на чл.68, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

 • 24.07.2015 15:25

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №2

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 23.07.2015 15:45

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол №1

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ