Хронология № O-21062018-232 Дата и час на публикуване: 21.06.2018 17:00

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Хронология

 • 19.07.2018 16:51

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Обявление за възложена поръчка

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.07.2018 14:04

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО