Хронология № O-22072016-185 Дата и час на публикуване: 22.07.2016 11:05

Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища в община Добричка и подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2016/2017 г.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 05.06.2017 15:52

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Зимно поддържане и почистване на пътища

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.10.2016 14:58

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Зимно поддържане и почистване на пътища

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.09.2016 10:06

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Зимно поддържане и почистване на пътища

  Протоколи, Доклад и Заповед за определяне на изпълнителите по обособени поиции

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 12.09.2016 8:25

  Съобщение

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 01.09.2016 16:03

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Зимно поддържане и почистване на пътища

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ